OMBYGGNATIONER

För att kunna merutnyttja tunga fordon gäller det att kunna förändra dessa så att de klarar av nya krav från såväl myndigheter som kunder. Detta gäller även specialfordon i samband med stora skador. Söderhamns Buss & Truck AB har stor erfarenhet av dylika arbeten vilket många kunder dragit nytta av. Har Du en buss som skall sättas in i ny trafik som kräver tilläggsutrustning, stolförändringar eller lastutrymmen till exempel, är SBTAB rätta företaget att kontakta. Även om bussen skall förflyttas till ett annat trafikområde kan den kanske behöva en uppfräschning in- och utvändigt. Likaså om Din lastbil behöver ett nytt lastsystem eller andra saker som krävs för att Ni skall klara av alla Era åtaganden. Kontakta oss så hjälper vi till med allt Ni önskar. Även inom den mindre transportfordonen finns ibland behov av ombyggnad, eller andra förändringar. Också här har vi exempel på lyckade projekt.

Vi vill påstå att inga jobb är för stora eller för små för oss, utan ge oss möjligheten att diskutera Era eventuella problem med Er. För att försöka se möjligheterna istället för problemen.

Välkommen med Din förfrågan!

 

OMBYGGNAD/ANPASSNING och SERVICE på fordon under 3.5 ton
Klicka på PDF-bilden för att läsa mer.