KONSULTERING


Vi åtager oss också viss konsultverksamhet inom bussbranschen, främst genom rådgivning och projekt- och utredningsarbete. Så har Ni buss, eller tänker skaffa/byta, eller planerar ombyggnationer, och känner ett behov av stöd och råd, kontakta oss gärna. Vi har tillgång till folk med stort branschkunnande i dessa frågor.